Aansprakelijkheid rioolproblemen

Het komt je vast bekend voor; je hebt last van wateroverlast doordat, de riolering de hoeveelheid water niet aankan. Wie is er nu aansprakelijk? De gemeente of de eigenaar van het pand? De oorzaak van de wateroverlast in zowel huizen als bedrijfspanden is, dat de deze lager liggen dan de weg. Het gevolg kan dus zijn dat bij een hevige regenbui de huizen en bedrijfspanden nattigheid kunnen ervaren.

De gemeente?

Allereerst is de gemeente verantwoordelijk om het afvalwater te verzamelen en deze af te voeren. Wanneer het dus harder regent dan dat de riolering aan kan, spreken we pas van extreme neerslag. Alleen kunt u de overheid pas aansprakelijk stellen wanneer we spreken van overmacht. In de wet is bepaald dat er pas sprake is van overmacht wanneer er 2 à 3 keer per jaar sprake is van extreme neerslag. Dus, wanneer er sprake is van overmacht kun je de gemeente aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

Lager gelegen panden?

De gemeente is alleen aansprakelijk wanneer er sprake is van een hevige regenbui. Wanneer je woonhuis of bedrijfspand lager ligt dan ‘normaal’ wordt er van u verwacht zelf maatregelen te treffen. Deze regeling betreft geldt voor zowel nieuwbouw als bestaande panden. Bij maatregelen moet je denken aan een pomp of stuw beveiliging.

Dus wie is aansprakelijk?

Kortom, de gemeente is pas aansprakelijk wanneer er meerdere keren per jaar sprake is van een hevige regenbui. Door de klimaatverandering kan het voorkomen dat er meer regen gaat vallen. De gemeente moet hier zeker wat aan doen echter, zal de gemeente de eerste keren zich schuil houden achter feit dat het nog geen overmacht is. Dus, denk bij de aankoop van je woning of bedrijfspand eerst of het lager ligt dan normaal. Wanneer dit het geval is dat er maatregelen zijn getroffen om potentiële wateroverlast te voorkomen.

 

Bron: www.rioolprobleemkwijt.nl

 

Geplaatst onder