Voldoen aan wettelijke eisen met ruimte voor een mooie stijl

Ben je woonachtig in een appartementencomplex of een andere vorm van een wooncomplex, dan ben je waarschijnlijk ook lid van de vereniging van eigenaren, ook wel bekend als de VvE. De VvE is verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaren binnen het complex.

 

Hierbij kan gedacht worden aan de inrichting van gemeenschappelijke ruimtes, regelmatig onderhoud, opstellen van begrotingen, belastingzaken, administratieve zaken en meer.

 

Iedere VvE moet aan diverse wettelijke eisen voldoen die de veiligheid en het woonplezier van bewoners moet verzekeren. In sommige gevallen stellen deze eisen grenzen aan de mogelijkheden van een VvE. Toch is het mogelijk om een complex op de juiste manier te beheren als VvE, met alle ruimte voor een fijne aankleding die ervoor zorgt dat mensen zich thuis voelen.

 

Veiligheid van het complex

Vanzelfsprekend zijn er met name veel eisen en wetten op het gebied van veiligheid. Veel hiervan komen aan bod tijdens de bouw en zijn geen dagelijks thema voor een VvE. Wel moet er rekening worden gehouden met zaken als nooduitgangen, brandmeldinstallaties, onderhoud en meer.

 

Nog altijd gebeurt het regelmatig dat gemeenschappelijke ruimtes worden gebruikt als opslag, waardoor nooduitgangen worden geblokkeerd. Dit kan ernstige gevolgen hebben bij calamiteiten en leiden tot hoge boetes.

 

Wanneer een VvE besluit dat een gemeenschappelijke ruimte onderhoud nodig heeft of een verbeterde inrichting moet krijgen, moet men altijd rekening houden met vluchtroutes.

 

Daarnaast moet er een helder meerjarenonderhoudsplan aanwezig zijn. Dit is een plan voor meerdere jaren waar voor ieder jaar specifiek onderhoud wordt ingepland, conform de budgetten van de VvE.

 

Hierbij moet onder meer gekeken worden naar controle van brandmelders, blussystemen en liften, maar ook naar onderhoud van het gebouw zelf. Met name bij oudere panden kan veroudering leiden tot onveilige situaties. Niet zelden blijft onderhoud liggen door inaccurate begrotingen.

 

Het wordt daarom aangeraden een professionele VvE beheerder in te huren die precies weet hoe een begroting opgebouwd moet worden, wat realistische kostenplaatjes zijn en waar extra ruimte moet bestaan op de begroting.

 

Begaanbaarheid

Ieder pand moet begaanbaar zijn voor mindervaliden. Dit betekent dat minimaal één in- en uitgang voorzien moet zijn van een oprijdrempel voor scootmobielen, rolstoelen of rollators. Ook moet er binnen het pand voldoende ruimte zijn om vrij rond te bewegen.

 

Ook dit is belangrijk om rekening mee te houden bij de inrichting. Bedenk bijvoorbeeld dat een kleed mooi is, maar het ook lastiger kan maken voor iemand met een rollator om veilig rond te bewegen in het pand. Het is aan de VvE om de belangen van iedere woningeigenaar serieus te nemen en mee te nemen in iedere overweging.

Geplaatst onder